Katarzyna Sithor - stylizacje

Katarzyna Sithor – stylizacje

Zdjęcia z sesji z Katarzyną Sithor – stylizacja pierwsza.